Úvěry pro podnikatele a.s. – finanční divize skupiny Altereo

Úvěry pro podnikatele a.s. – finanční divize skupiny Altereo

Investiční skupina Altereo nestojí pouze na nemovitostních projektech, ale věnuje se i financování podnikatelských aktivit malých a středně velkých firem. Jedná se především o půjčky se zástavou nemovitosti, případně o odkupy zajištěných pohledávek. Finanční a realitní divize se tak vzájemně doplňují a vytváří synergický efekt, ze kterého těžíme my i naši klienti.

Využíváme současného trendu, kdy si podnikatelé v rostoucí míře obstarávají potřebný kapitál mimo bankovní sektor. Klasické komerční banky jsou totiž při financování OSVČ a firem velmi obezřetné, což v dnešní době spojené s inflací, vysokými úrokovými sazbami a riziky zpomalení ekonomiky platí dvojnásob. Sjednání bankovního úvěru je zároveň časově i administrativně velmi náročné, přičemž na něj zpravidla dosáhnou jen větší firmy s patřičnou historií a ziskovostí.

Většina podnikatelů je tak odkázána na alternativní způsoby financování. Jedním z nich jsou nebankovní poskytovatelé úvěrů, kteří nabízejí vyšší flexibilitu a individuální posouzení každého jednotlivého případu. Výhodou je rovněž rychlost přidělení úvěrového rámce, což ocení firmy například v situaci, kdy potřebují volné prostředky na realizaci nečekaně velké zakázky, doplnění skladových zásob či nákup nových strojů a zařízení na rozšíření výroby.

Naše potenciální klienty si při schvalování důkladně prověřujeme, avšak jsme v tomto ohledu daleko pružnější než banky. Jsme tak schopni financovat i případy, kterým se tradiční finanční instituce vyhýbají. Vždy dbáme na to, aby veškeré poskytované půjčky byly zajištěny nemovitostí s dostatečným bezpečnostním polštářem. Konkrétně úvěrujeme maximálně do 50 % hodnoty nemovitosti (LTV) a trváme na tom, aby zástava byla první v pořadí. Díky tomu dokážeme výrazně snížit rizikovost a pravděpodobnost nesplacení tak stlačit na minimum.

Obdobný postup vyznáváme i při odkupu pohledávek, které následně vymáháme či přistupujeme k jejich dalšímu prodeji. I v tomto případě kvalita zástavy patří mezi klíčová kritéria při posuzování. Zabýváme se rovněž konsolidací závazků, kdy dokážeme efektivně komunikovat se stávajícími věřiteli našich klientů a vyjednat kompromisní řešení. Dostatečné zajištění úvěrů a pohledávek je výhodou i pro dlužníky, neboť díky tomu jsme schopni poskytovat financování za příznivých úrokových podmínek, které nejsou pro podnikání našich klientů neúměrnou zátěží a nebrání jeho rozvoji.

V rámci Úvěry pro podnikatele a.s. tak přispíváme k podpoře a růstu podnikatelských aktivit. Naše působení však nemusí spočívat pouze v poskytnutí potřebného financování. „Jedním z ukázkových případů komplexního projektu byl vstup do firmy potýkající se s rostoucími cenami energií a souvisejícím nedostatečným cash flow. Provedli jsme pečlivou analýzu finanční situace a dospěli k efektivnímu řešení výhodnému pro obě strany,“ říká Filip Lahoda, partner skupiny Altereo.

„Již v průběhu jednání jsme navázali kontakt s tehdejšími věřiteli a vypracovali plán restrukturalizace. Následně jsme se stali nejen finančními partnery, ale také mentory pro tuto společnost, čímž jsme přispěli k její stabilizaci a zvýšení hodnoty díky odemknutí potenciálu dalšího rozvoje. Celý příběh skončil vzájemnou dohodou, kdy jsme byli vyplaceni původními majiteli. Přestože naše investice do tohoto projektu byla v řádu pouhých jednotek milionů korun, dosáhli jsme velmi zajímavého zhodnocení,“ shrnuje jeden z povedených případů Lahoda.

Nebankovní úvěry tak plní svou nezastupitelnou roli při financování malých a středně velkých firem. Umožňují začínajícím podnikatelům získat potřebný kapitál nejen na rozjezd, ale i expanzi jejich stávajících aktivit či obstarat prostředky na neobvyklý obchodní záměr. Současně mohou firmy touto cestou refinancovat své závazky či překlenout období dočasně nízkého cash flow i v situacích, kdy by se k nim banka otočila zády. Kapitola sama pro sebe je pak možnost vstupu do společností se specifickými problémy, které dokáže potřebná finanční infuze postavit zpět na nohy.

Další články

Všechny články