Pro investory

Společnost je registrována a zapsána u České národní banky („ČNB“). jako subjekt vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. ČNB nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu ČNB nepodléhá ani jejich činnost.

Zveřejněné informace jsou určeny pouze pro kvalifikované investory ve smyslu §272 ZISIF a jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

Dokumenty ke stažení

Příloha č. 1a - emisní podmínky investiční certifikát A

Stáhnout

Příloha č. 1b - emisní podmínky investiční certifikát B

Stáhnout

Příloha č. 1c - emisní podmínky investiční certifikát C

Stáhnout

Naše projekty řídíme s odpovědností
a citem pro detail.