Oblasti investic

Držíme se oblastí, kterým rozumíme. Naše portfolio je tvořeno třemi pilíři, jejichž společným jmenovatelem je vždy nemovitý majetek.

Nemovitosti

Nemovitosti s právní vadou
Výnosové nemovitosti
Developerské projekty

Na nemovitostním trhu se pohybujeme již více než 12 let. Doposud probíhající realitní aktivity jsme se rozhodli konsolidovat pod značkou Altereo, kde měníme nabyté know-how v hmatatelné výsledky. Specializujeme se na nemovitosti s prváními vadami, výnosové nemovitosti a developerské projekty.

Nemovitosti

Finance

Kapitálové investice
Refinancování
Optimalizační plány
Restrukturalizační projekty
Poradenství

Každou akvizici i finanční operaci důkladně zkoumáme, především z pohledu celkového rizika, efektivity využitých zdrojů a výnosnosti. Zkušenosti z oblasti finančních trhů, podnikového řízení i rizikového managementu nabyté od roku 2010 využíváme v oblastech, které řada investorů neumí uchopit. Financujeme perspektivní realitní projekty, pomáháme s optimalizačními plány a restrukturalizacemi již funkčních, ale ekonomicky nesoběstačných záměrů a poskytujeme také poradenství v oblasti privátní správy financí.

Finance

Energetika

Fotovoltaické elektrárny
Obnovitelné zdroje energie

Vizí skupiny je soustavně zlepšovat prostředí a zemi, ve které sami žijeme. Nově se soustředíme také na oblast obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické elektrárny považujeme za jednu ze správných cest k energetické soběstačnosti.

Energetika

Naše projekty řídíme s odpovědností
a citem pro detail.